dimarts, 14 d’octubre de 2008

I Jornades de prospectiva política i social

L’evolució social, econòmica o ideològica, entre altres, ha d’anar acompanyada d’una evolució dels sistema polític i dels diferents actors que en formen part. Sota el títol de Prospectiva Política i Social, la Societat Lleidatana de Ciència Política i Sociologia, en col·laboració amb l’ Institut d’Estudis Ilerdencs i la Demarcació de Lleida del Col·legi de Periodistes de Catalunya, proposen la realització d’unes primeres jornades, en format de taula rodona, amb l’objectiu de poder, a partir d’aquesta anàlisi qualitativa, conèixer i identificar la situació actual del sistema polític i social en tots els seus àmbits; a partir del coneixement que en tenen el seus actors, com són les organitzacions polítiques, per la seva intervenció en la definició de les polítiques públiques en els diferents nivells de l’Administració, com respecte de la percepció que en poden tenir els mateixos ciutadans, els agents econòmics i socials i aquells que en fan transmissió i anàlisi, els mitjans de comunicació, en el sistema democràtic actual.

En el marc de la Prospectiva Política i la social, ens proposem el següent punt de partida:

OPINIÓ I ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL

per a tenir una visió real de la situació de l’àmbit polític i social, precisem de tenir accés al coneixement i l’opinió que en tenen quatres sectors clarament implicats amb els sistema polític: el sector de la transmissió de la informació, en concret l’àmbit periodístic, les organitzacions polítiques, els ciutadans i les organitzacions empresarials i de treballadors.


Per a conèixer de la visió que ens ofereixen aquestes àmbits, entenem que podem configurar quatre taules rodones, que tindrien lloc a l’Aula Magna de l’ Institut d’Estudis Ilerdencs:

1a. Taula amb representats del món de la informació, prevista pel dilluns dia 17 de novembre de 2008 a les 18 hores.

Amb la col·laboració de la Demarcació de Lleida del Col·legi de Periodistes de Catalunya, que pretén d’obtenir la informació sobre l’àmbit polític de què disposen els responsables o representants dels mitjans de comunicació amb més influència a les terres de Lleida.

Aquesta Taula estaria Moderada pel Sr. Ramon Mesull, President de la Demarcació de Lleida del Col·legi de Periodistes de Catalunya, i pretén contar amb la participació de representants dels següents mitjans de comunicació:

Segre.
La Manyana.
Bon Dia.
Ràdio Nacional d’Espanya.
Catalunya Ràdio.

2a Taula amb representants de l’àmbit de la Ciutadania, prevista pel dilluns dia 17 de novembre de 2008 a les 19 hores.

En referir-nos als actors principals del sistema polític actual, no hem d’oblidar a aquells que detenten la seva sobirania: els ciutadans i ciutadanes, aquells que elegeixen als seus representats en les institucions, i per tant, són els que tenen a les seves mans la composició d’aquestes institucions, pel que ens cal acudir a la col·laboració de representants d’entitats cíviques, culturals o socials, el que ens hauria de permetre de conèixer l’opinió d’aquests importants actors.


Aquesta Taula estaria Moderada pel Sr. Joan Busqueta, Director de l’ Institut d’Estudis Ilerdencs i en la que es pretén contar amb la participació de representats de:

Universitat de Lleida.
Sindicatura de Greuges de l’Ajuntament de Lleida.
Federació d’Associacions de Veïns.
AMPES

3a Taula amb representants de les Organitzacions Polítiques amb representació parlamentària, prevista pel dimecres dia 19 de Novembre de 2008 a les 18 hores.

Com a un dels actors principals de l’àmbit polític en un model d’Estat Democràtic, cal conèixer la perspectiva d’aquests actors i el seu paper en el sistema. Per a aconseguir-ho es demanaria la participació de representants de tots els partits polítics amb representació parlamentària.
Aquesta Taula estaria Moderada, pel sr. Albert Balada, President de la Societat Lleidatana de Ciència Política i Sociologia, i en la que es pretén contar amb la participació de representants de les següents formacions polítiques:

Convergència i Unió.
Partit dels Socialistes de Catalunya.
Partit Popular
Esquerra Republicana de Catalunya.
Iniciativa per Catalunya-Verds

4a. Organitzacions empresarials i de treballadors. prevista pel dimecres dia 19 de Novembre de 2008 a les 19 hores.

No podíem obviar la significada aportació que el teixit empresarial i la representació dels treballadors fan en l’àmbit polític i social; són la veu d’una important part de la societat condicionada per la gestió derivada de diferents polítiques públiques i dels seus models.

Aquesta Taula estaria Moderada per la sra. Eva Martí, Secretària de la Societat Lleidatana de Ciència Sociologia i Sociologia, i es pretén de contar amb representants de les següents entitats:


C.O.E.LL
U.G.T.
CC.OO.
J.A.R.C.
U.P.


Amb la informació que se n’obtingui d’aquestes quatre taules, les seves conclusions, les seves opinions, la Societat Lleidatana de Ciència Política i Sociologia, elaborarà la corresponent prospectiva i anàlisi dels escenaris que se’n deriven, publicant de la mà de l’ Institut d’Estudis Ilerdencs els seus resultats, amb la finalitat que aquest estudi científic, pugui ser útil als àmbits als que fa referència, així com als actors que han participat de una o altra manera en la seva realització i deixar-ne testimoni.